Cursussen

Je wilt je in Nederland vestigen. Inburgering is dan een wettelijke vereiste en dat kan met het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen, afhankelijk van je persoonlijke doelstelling. Deze examens omvatten in elk geval de onderdelen:

 • spreken, luisteren, lezen en schrijven (minimaal op A1 niveau)
 • kennis van de Nederlandse maatschappij
 • en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Basisexamen inburgering (A1)

Heb je weinig tot geen kennis van de Nederlandse taal? Dan start je hier. Je werkt toe naar een goed basisniveau en kunt:

 • vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen (over concrete behoeften) begrijpen en gebruiken
 • Jezelf aan andere voorstellen, vragen stellen en kunnen beantwoorden.
  (Bijvoorbeeld. Op het gemeentehuis, bij de dokter of op de school van je kinderen)
 • op een simpele wijze reageren, wanneer de ander langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen
 • deelnemen aan het inburgeringsexamen.

Skype lessen behoren ook tot de mogelijkheden

Lesmethodes:

Niveau A1:

 • Stap 1 (uitgeverij Intertaal)
 • Beter Lezen Tekstboek 1 en Oefenboek 1 (Uitgeverij Coutinho)
 • Lesmateriaal op maat (Klaar voor Taal)
Inburgeringsexamen (A2)

Wanneer je niveau A1 bereikt hebt, kun je doorstromen naar A2. Je voelt je dan nog meer thuis in de taal en kunt:

 • zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken die direct belangrijk zijn (zoals persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk)
 • communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Wil je in Nederland werken of een beroepsopleiding of universitaire opleiding volgen? Dan is het Staatsexamen de juiste keuze voor jou. Dat kan op twee niveaus afhankelijk van wat je wilt bereiken.

Skype lessen zijn ook mogelijk.

Lesmateriaal:

Niveau A 2:

 • Van start ( uitgeverij boom)
 • Beter lezen leesboek 1 en oefenboek 1 en 2 (uitgeverij Coutinho)
 • Eenvoudige basisgrammatica (uitgeverij boom)
 • Lesmateriaal op maat (Klaar voor Taal)
Staatsexamen NT2 - niveau I (MBO)

Voor dit examen is het taalniveau B1 vereist. Dit houdt in dat je:

 • de belangrijkste punten kunt begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op je werk, op school en in je vrije tijd
 • je kunt redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar Nederlands wordt gesproken
 • een eenvoudige lopende tekst kunt produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn
 • een beschrijving kunt geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kort redenen en verklaringen kunt geven voor meningen en plannen

Na het behalen van het NT2 Niveau I examen kun je instromen in het MBO onderwijs

Het is ook mogelijk om Skype lessen te volgen.

Staatsexamen B 1:

 • De opmaat (uitgeverij boom)
 • De sprong (uitgeverij boom)
 • Vooruit (uitgeverij boom)
 • Lesmateriaal op maat (Klaar voor Taal)
 • Klare Taal! (uitgeverij boom)
 • Leesboeken uit de huis bibliotheek
Staatsexamen NT2 - niveau II (HBO of universitair niveau)

Dit examen wordt afgenomen op niveau B2. Wanneer je het Nederlands op dit niveau beheerst dan kun je:

 • de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied
 • zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt
 • duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen
 • een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Na het behalen van het NT2 Niveau II examen kun je instromen in het HBO of universitair onderwijs.

Het is ook mogelijk om Skype lessen te volgen.

Staatsexamen B 2:

 • De sprong (uitgeverij boom)
 • De finale (uitgeverij boom)
 • Klare Taal! (uitgeverij boom)
 • Leesboeken uit de huisbibliotheek
 • Lesmateriaal op maat (Klaar voor Taal)